Informatii despre proiect

Exista tendinte semnificative care determina initiativele din e-health in toate tarile si economiile. Datorita globalizarii si interesului in zona reducerii costurilor, proceduri noi si mai eficiente devin necesare. Beneficiile se regasesc sub forma de asistenta sociala si de sanatate de mai buna calitate, mai eficienta, mai sigura, un mediu de lucru mai adecvat cerintelor, un management mai intelligent si urmarirea mai riguroasa a serviciilor medicale.

Solutia oferita pentru gestiunea activitatii medicale este SIVMED. Aceasta reprezinta o solutie informatica complexa, adresata unitatilor sanitare de tip spital sau policlinica. Acoperind principalele aspecte functionale din mediul spitalicesc, acest produs software ofera solutii atat la problemele de ordin medical, cat si la aspectele administrative intra-spitalicesti.SIVMED inglobeaza mai multe module specializate, care se adreseaza institutiilor spitalicesti - spitale, policlinici, laboratoare - avand in centrul preocuparilor sale pacientul, serviciile furnizate catre acesta si costurile asociate operatiunilor si procedurilor medicale curente.

Spitalele sunt unitati medicale de utilitate publica. Acestea pot fi furnizori de servicii medicale publici sau privati. Fiind entitati cu personalitate juridica, spitalele sunt responsabile de acordarea de servicii preventive, curative, de recuperare si paliative catre populatie. Policlinicile, serviciile ambulatorii de specialitate sau centrele de diagnostic sunt unitati cu sau fara personalitate juridica. Ele pot fi publice sau private si furnizeaza servicii medicale ambulatorii de specialitate preventive, curative, de recuperare si de urgenta. Acestea fie sunt integrate in structura spitalelor, fie functioneaza ca unitati independente.

Solutia informatica este instrumentul ideal pentru gestiunea activitatilor realizate la nivelul institutiilor medicale:

  • Unitati spitalicesti
  • Clinici medicale
  • Laboratoare de analize
  • Medici de familie.

Acest produs informatic acopera necesitatile de evidenta, coordonare si control al activitatilor medicale, administrative si financiare care se desfasoara in spitale, policlinici sau alte unitati sanitare similare. Sistemul urmareste cresterea calitatii actului medical adresat pacientului, reducerea costurilor de administrare si optimizarea fluxului de activitate al institutiei. SIVMED este conceput sub forma modulara, ceea ce permite beneficiarilor sa acceseze acest sistem atat integral, cat si fractionat. Avand o arhitectura flexibila, sistemul este pretabil de a fi configurat, la cerere, in functie de particularitatile institutiilor medicale beneficiare. Construit pe baza tehnologiilor software de ultima ora, sistemul informatic SIVMED ofera specialistilor din spitale accesul rapid la datele medicale istorice ale unui pacient, optimizeaza aprovizionarea cu medicamente si materiale sanitare, evidentiaza miscarile succesive ale asiguratilor si tipurile de tratamente de care acestia au beneficiat, monitorizeaza situatia internarilor si a externarilor, si multe alte aspecte specifice activitatii spitalicesti. Sistemul este capabil, de asemenea, sa inregistreze costurile implicate de diverse operatiuni medicale, incluzand consultatiile, investigatiile de specialitate, tratamentele prescrise pacientilor, contribuind astfel la un management eficient al resurselor pe care le gestioneaza spitalul respectiv.

In structura SIVMED se regasesc urmatoarele module:
Modulul de administrare a pacientilor - este modulul care asigura colectarea datelor pacientului, actualizarea permanenta a acestor informatii si transmiterea lor catre personalul medical. Datele pacientului sunt introduse in sistem fie la inregistrarea pacientului, fie ca parte a procesului de internare. In cazul internarii unui pacient, datele din sistem pot fi actualizate, cu eventuala adaugare de informatii noi. Dupa externare, informatiile stocate persista in baza de date pentru a fi utilizate in cazurile viitoare.

Modulul de administrare a cererilor - este modulul care centralizeaza informatiile necesare pentru efectuarea examinarilor si testelor de laborator asociate unui pacient. Aplicatia permite inregistrarea cererilor de investigatii direct de la nivelul sectiei, respectiv de la nivelul cabinetului medical.

Modulul de farmacie - este componenta care permite monitorizarea si asigurarea calitatii procesului de medicatie a pacientului. Tot acest modul este responsabil de urmarirea riguroasa a stocurilor si valorii medicamentelor din gestiunea farmaciei din cadrul spitalului.

Modulul de laborator - este modulul care asigura managementul informatizat al investigatiilor paraclinice asociate unui pacient. Prin functionalitatile sale specifice, acest modul contribuie la crearea unui flux operational optim in laborator, incluzand gestiunea stocurilor de reactivi, managementul financiar si logistic al laboratoarelor medicale.

Modulul medicina de familie - este modulul care faciliteaza gestiunea pacientilor inscrisi pe listele medicilor de familie, gestiunea serviciilor medicale preventive si curative de care acestia beneficiaza, planificarea activitatilor specifice medicinii de familie, evidenta prescrierilor de medicamente sau a trimiterilor medicale eliberate.

Modulul monitorizare si export DRG - este modulul care aliniaza spitalul la rigorile si standardele Sistemului de clasificare in grupe de diagnostice (Diagnosis Related Groups - DRG). In cadrul acestei aplicatii sunt operate sincronizarile datelor proprii cu situatia existenta in nomenclatoarele DRG. Dosarul electronic al pacientului - este modulul care centralizeaza toate datele medicale ale pacientului, incluzand: retete, rezultate ale analizelor, note cu privire la progresul pacientului, planul de ingrijire a acestuia etc. Datele existente in aceasta baza sunt permanent actualizate, ele putand fi accesate in orice moment si din orice locatie.

Noutăţi

15.12.2016GHID DE DIAGNOSTIC, TRATAMENT ȘI PREVENIRE A INFECȚIILOR DETERMINATE DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE  Protocolul elaborat de Subcomisia de Control al Rezistenței Microbiene, care a fost difuzat către spitale prin intermediul Direcțiilor de Sănătate Publică în iunie 2016
12.12.2016REZISTENȚA LA ANTIBIOTICE – O AMENINȚARE LA ADRESA SĂNĂTĂȚII TUTUROR Scopul acestei campanii a Ministerului Sănătății este să promoveze utilizarea adecvată a antibioticelor prin informarea medicilor şi a publicului nespecialist privind riscul reprezentat de folosirea excesivă şi eronată a acestora.
01.11.2017Conferinte Medicale